Basketbol poly

 • Oorapyk basketbol poly - Gowy nagyşlar

  Oorapyk basketbol poly - Gowy nagyşlar

  Ajaýyp ýapyk basketbol meýdançasy, oýun hereketlerini we geçmek, dribling, erkin zyňmak, düzüliş, bökmek, atyş, pivoting we ş.m. ýaly oýun hereketlerini we başarnyklaryny ýerine ýetirmek üçin has gowy sport görkezijisini hödürlär.
  Agaçdan ýasalan pollarymyz ýokary derejede şok siňdirişini, ýokary çekilmegini, topy gaýtalamagy üpjün edýär we oýunçylaryňyza kynçylyksyz rahatlyk we rahatlyk berýär.
  Surfaceörite ýerüsti bejergisi statiki we togalanýan ýüklere ajaýyp garşylyk, goşmaça çydamlylyk, tygşytly tehniki hyzmat edýär.

  Aýratynlyklar
  Wood Hakyky agaç görnüşi üçin ýokary kesgitleme çap etmek
  Surface surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  ● Has gowy ölçegli durnuklylyk öndürijiligi
  ● Topy yzyna gaýtarmak EN14904 standartyna laýyk gelýär: ≧ 90