Kauçuk pol

 • Rublok

  Rublok

  “Rublock” göçürilýän gurnama üçin amatlydyr.Embleygnamak gaty ýönekeý, plitkalar enigma bölekleri ýaly birleşip, ýörite ýelimleriň zerurlygy bolmazdan hakyky özüňiz gurmagy teklip edýär.

  Aýratynlyklary

  ● Ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli
  At Dyrnaçak, dişlemek, gouge we süýşmäge çydamly
  ● Çalt we aňsat gurnama
  Rep Repositionerine çeýeligi we aňsatlyk bilen hereket etmegi

 • RubRoll

  RubRoll

  “RubRoll” rezin sport zalynyň pollarynyň iň halanýan stili, gaty bolmagy bilen birlikde, ýumşak we ýumşak ýüzügi pol maşklary ýa-da çagalaryň oýnamagy üçin amatly şert döredýär.
  Söwda we ýaşaýyş jaýynda ulanmak üçin maslahat berilýär.

  Aýratynlyklary:

  ● Örän kyn we çydamly
  At Dyrnaçak, dişlemek, gouge we süýşmäge çydamly
  Clean Arassalamak we saklamak aňsat
  ● Iş ýüzünde üznüksiz görnüş

 • RubTile

  RubTile

  “Guardwe” rezin pollary diňe bir ýokary hilli, köp maksatly rezin haly däl, esasanam sport merkezi, dynç alyş we sport meýdançalaryny ulanmak üçin däl, eýsem müşderilere hemme taraplaýyn we özboluşly pollary üpjün edýän çözgütdir.
  Kauçuk pollary rulonlarda hödürleýäris - RubRoll, plitkalar -RubTiles we dürli galyňlykda, reňklerde we bahalarda ubRubLock ulgamlaryny gulplamak.

  Aýratynlyklary

  ● Ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenen materiallar
  Ab Abraziw we ýokary täsirli ýerler üçin amatly
  Traditional Adaty halydan has ýokary çydamlylyk