Guardwe hoş geldiňiz

“Guardwe Guardwe” sport muşdaklaryna sport stadionlary üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýän dünýäniň iň esasy kompaniýalarynyň biridir.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Bütindünýä sport jemgyýetiniň bir bölegi hökmünde, bäsleşige şatlygy her kime oýnamaga mümkinçilik berýän bahadan dünýä getirmäge kömek ederis!

 • Hünärmenler

  Hünärmenler

  Sport pollaryny öňdebaryjy üpjün ediji, Professional gurnama tehnigi

 • Çalt hyzmat

  Çalt hyzmat

  Bejeriş we goldaw, sport meýdançalary üçin enjamlarda "bir nokat" hyzmatyny bermek

 • Bäsdeşlik bahalary

  Bäsdeşlik bahalary

  Bäsdeşlik bahalary, öňdebaryjy sport pollary markalary bilen hyzmatdaşlyk.

Meşhur

önümlerimiz

“Guardwe” müşderilere we müşderilere ýokary hilli we elýeterli innowasiýa önümlerini döretmek arkaly mümkin bolan iň oňat tejribe bermek üstünde işleýär.

15 ýyllap enjam öndürmekde ýöriteleşen önümler bütin dünýä eksport edilýär.

biz kim

“Guardwe”, sport muşdaklaryna sport stadionlary üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýän dünýäniň iň esasy kompaniýalarynyň biridir.
Içerde we daşarda ulanmak üçin ýokary hilli sport pollary, şeýle hem iň oňat sport desgasy, basketbol haltalary, tor postlary, futbol derwezeleri we ýeňip bolmajak bahalarda we has ýokary enjamlar bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.Şeýle hem, sport meýdançalary - mekdeplerden, oýun meýdançalaryndan kollejlere we stadionlara çenli dürli pollary hödürleýäris.

 • biz hakda